ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  • ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΟΤ 336
  • Έτος μελέτης: 2015
  • Έτος αποπεράτωσης: 2016
  • Περιοχή Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας