ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

  • Θέση: Οδός Καποδίστρια
  • Έτος μελέτης: 2013
  • Έτος περαίωσης: 2013