ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΥ ΣΟΦΑ